İthalat

Ülkemize yeni ürün pazarlamak isteyen firmaların ürünlerini alıp iç pazara sunulması